Təmir-Tikinti İşləri

  • Bünövrə hazırlığı
  • Metal konstruksiyalarının yığılması
  • Beton işləri
  • Hörgü-Suvaq işləri
  • Binaların restovrasiyası
  • Rəngsaz işləri