İnşaat işləri

Şirkətimiz yüksək ixtisaslı mütəxəsisləri ilə aşağıdakı inşaat işlərini təklif edir. 

  • Bünövrə hazırlığı
  • Metal konstruksiyalarının yığılması
  • Beton işləri
  • Hörgü-Suvaq işləri
  • Binaların restovrasiyası
  • Rəngsaz işləri