Havalandırma Sistemləri

Sağlamlığımızı düşünürüksə, olduğumuz məkanın havasını dövrü olaraq yeniləməliyik. Qapalı məkanda istifadə olunmuş havanın yenilənməsi üçün məkandakı havanı çölə
atıb, çöldən təmiz havanı məkana yönəltmək olar. Çöldəki havanın toz,mikrob, qoxudan təmizləmək üçün filtrdən keçirtmək, tələb olunan temperatura uyğunlaşdırmaq, optimal
rütubətliyi saxlamaq və s. məsələləri təmin etmək lazımdır.

Havalandırma məkanından asılı olmayaraq hər yerdə, (istər evdə, istər iş sahəsində) düşünülməlidir.hesablanmalıdır
və tətbiq olunmalıdır.

Ultra şirkətinin Havalandırma şöbəsinin mütəxəssisləri bu sahədə istənilən sual və təkliflərinizi qəbul etməyə hazırdır.