İsitmə Sistemləri

Olduğumuz məkanların isitməsi üçün süni isitmə sistemlərindən istifadə edirik. İsitmə sistemlərinin seçimi məkanın həcmindən başqa amillərdən də asılı olur.

Ən sadəsi bina izolyasiyasının düzgün olmaması istehsal olunan istiliyin itirilməsi ilə nəticələnə bilər. Buna görə də obyektlərdə reviziya aparılmalıdır. Alınmış qeydlər layihələndirmədə
nəzərə alınaraq enerinin itkisizliyini təmin etməlidir.

Təcrübəli mütəxəssislərimizə layihələrinizi etibar etməklə isitmə sistemi ilə əlaqəli suallarınızın həllərini tapa bilərsiz