Elektrik işləri

Müasir dövrümüzdə elektiklə işləyən avadanlıqların sayı artmaqdadır. Bu da adam başına düşən elektrik yükünün artması ilə səciyyələnir. Artmış olan elektrik yük naqillərin
qızmasına, qısa-qapanmalara yol açır. Belə hallar faciyyəli sonluqla da bitə bilir.

Hadisənin baş verməməsi üçün eletrik yükünü düzgün hesablamaq və düzgün tətbiq yollarını
seçmək lazımdır. Çünki, düzgün və standardlar üzrə aparılmış iş daha keyfiyyətli və təhlükəsiz olur.

Şirkətimizin təcrübəli elektrik qrupunun yönəldicisi – Recep Şeşenoğlu layihələndirmə və sonrakı vaxtlarda elektrik təchizatına aid bütün suallarınıza cavablamağa hazırdır