Yangından Müdafiə Sistemləri

Ultra Mekanik Yanğın Təhlükəsizliyi təmin edilərkən Qaydalarla bərabər, standartlar, tikinti norma və qaydaları, texnoloji layihələşdirmə normaları, həmçinin müəyyən edilmiş digər normativ sənədlər əsasında bu sahədə də fəaliyyət göstərir.

Yanğından müdafiə sistemlərinə aid avadanlıqların quraşdırılması, sistemlərin test olunub təhvil verilməsi bizim sertifikatlı ustalar tərəfindən həyata keçirilir.