Ayaz İsmayılov 8

Bakı / Azərbaycan
+994 55 982 16 16

İNZİBATİ BİNA VƏ ANGAR

İş sahəsi : 630 m²
İşin adı : İnzibati bina açar təslim 700 m²
Anqar açar təslim

Görülən işlər:

  • 2.200 m² Sahə betonu verilməsi
  • 680 m² Beton yerime yolu
  • 40 m² Çardaq
  • 45 m² Tunel keçid
  • 2 ədəd Şambo
  • 1 ədəd Texniki bina
  • 2680 m² Beton yol
  • 2180 m² Landşaft sahəsi Elektrik və santexnika işləri
  • VRV sistemi
  • İnzibati bina və angarda 100% təmiz hava sistemi